Çatılar binanın genel mimari görünümünde etkili olurlar. Düzenlemeleri, belli bir bina topluluğuna olan yakınlıkları, bütün bölgeye ve hatta bütün şehrin karakterine etkili olur. Bölgesel yapı malzemelerini etkisi ile binaların tamamen düz veya dik çatılı olması mümkün olabildiği gibi, normal eğimli çatılar halinde geliştiği de görülür. Bir çatı örtüsü rüzgarla gelen kara ve yağmura ne kadar emniyetli olursa o derece az eğimli olarak düzenlenebilir. Bir çatının karakteristiği, şekli, planı, taşıyıcı sistemi ve malzemesi, çatı örtüsü ve eğimi ile belirlenir. Fonksiyon bakımından, çatılarda müşterek olan nokta, her örtü malzemesini bir taşıyıcı sistem üzerine oturmasıdır ki bu sistemin de kuruluşu açıklık ve bina derinliği ile çatı eğiminin etkisi altında gelişir. Küçük çapta, çatı konstrüksiyonların ortaya koymuş olduğu geleneksel kurallara göre, büyük çatılar mühendislik ve ahşap yapı kurallarına göre inşa edilirler. Büyük çatılar için ahşaptan başka çelik ve betonarme kullanılır.

ÇATI YENİLEME
Çatı yenilemesi yapılmadan önce baca dipleri, baca sıvaları, çatı iskeleti, su dereleri vb. tüm çatı elemanları uzman bir ekip tarafından en ufak ayrıntılara kadar dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Çok fazla hasar almış, tadilat yapılsa bile verim alınamayacak durumda olan çatıları onarmak yerine, doğru detaylar ile yeni bir çatı yapılması daha sağlıklı olacaktır. Çatılarda yapılacak yenileme veya tamiratlar için çatı uygulamalarında uzman bir firma tercih edilmelidir. Yapılacak çatı yenileme uygulamasının kalitesini ve dolaylı olarak ömrünü uzatan en önemli kriterlerin, doğru planlama, ihtiyaca yönelik malzeme seçimi, konusunda uzman ekip ve iş güvenliği olduğu söylenebilir.

ÇATI YENİLEME FİYATLARI

Yapılacak Uygulamalar Birim Fiyatı
Mevcut örtünün ya da kaplamanın kaldırılması ……… TL
Yeni tahtaların ve ahşap dikmelerin yerleştirilmesi ……… TL
Mevcut çatının 50cm aralıklarla 5/4 çıta çakılması ……… TL
Çıtalar arasına strafor yerleştirilmesi ……… TL
Osb uygulaması ……… TL
PP300 ve arduvazlı membran serilmesi ……… TL
Baca ve asansör kulesinin izolasyonunun yapılması ……… TL

 

 

 

 

 

 

Çatı yenileme fiyatları uygulama yapılacak çatının ve istenilen uygulamaların özelliklerine göre değişiklik göstermektedir.