EKB Nasıl Alınır?

Enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve bünyesinde bu vasıflara haiz mühendis – mimar bulunduran tüzel kişiler  veya meslek odalarından alınmış SMM belgesine sahip mühendisler veya mimarlar yeni yapılacak olan binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye Yetkili Kuruluşlardır.

Bünyesinde EKB Uzmanı mühendis – mimar bulunduran Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik Danışmanlık (EVD) Şirketleri, mevcut binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye Yetkili Kuruluşlardır.

Ermetin Yapı İnşaat Ltd.Şti.nin Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik Danışmanlık (EVD) Şirketi olan bir Enerji Danışmanlık şirketinin yetkili bayisi olarak, hem mevcut hem de yeni binalar için Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenleme hizmetleri sunabilmektedir.

enerji-kimlik-belgesi-integral_1
enerji-kimlik-belgesi